Welkom bij Archeogidsen.nl - Wie zijn wij en wat doen wij....

Archeogidsen.nl organiseert archeologische wandelexcursies door het Nederlandse landschap met uitleg over het ontstaan van het landschap, de bewoningsgeschiedenis en de cultuurhistorische ontwikkeling.      

U kunt bij ons genieten van minimaal zeven, begeleide wandelingen langs hunebedden, grafheuvels, prehistorische akkers en herinneringen aan de ijstijd.


Archeologische excursie voor basisschoolleringen bij hunebed de "Papeloze kerk" tussen Sleen en Schoonoord.

 

Wij organiseren archeologische wandelexcursies voor jong en oud voor scholen, vakantieparken, campings, musea en oudheidkamers. Het liefst voor groepen van 10 en meer personen. Vooral het kunnen lezen van het landschap is een van de kenmerken van de excursies. Waar ben ik, wat zit er onder mijn voeten, hoe is dit ontstaan, etc.
Naast de wandelexcursies kunnen wij lezingen verzorgen.
 

U kunt keuze maken uit bijv. de volgende erfgoedwandelingen/excursies:

 

1.    Rolde – Tumulibos en Kampsheide

2.    Sleenerzand bij Schoonoord met hunebed Papelozekerk en grafheuvels

3.    Anloo – De Strubben en het Kniphorstbos

4.    Havelte – Havelterberg met hunebedden, Celtic field

5.    Zeijen - Zeijer Strubben en Noordsche Veld – hunebed, grafheuvels en Celtic field

6.    Balloo - Balloërveld grafheuvels, Celtic field, karrensporen, etc.
 

Ook is het mogelijk om in andere delen van ons land excursies te organiseren.

Wij werken samen met verschillende organisaties: 
AWN - Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie
Hunebedcentrum te Borger
Kunst & Cultuur Drenthe
Geopark De Hondsrug
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten 
Gemeenten


Schoolreis, bedrijfsuitje, jubileum of een verjaardag?

 

Heeft u een schoolreis, een bedrijfsuitje, een jubileum of een verjaardag en u wilt eens wat anders dan gewoonlijk gebruikelijk is, dan is een archeologische wandelexcursie één van de mogelijkheden om er een leuke en vooral interessante dag van te maken.

Vraag ook naar de andere mogelijkheden, wij kunnen een excursie helemaal voor u op maat samenstellen. Dat kan zowel te voet, als op de fiets.

Voor meer informatie over deze wandelexcursies kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of via info@archeogidsen.nl.
 

Contactadres voor Archeogidsen.nl
F.G. van den Beemt

Ruiterakker 19,

9407 BE Assen

06 5023 1996

  

Kosten:
De excursies zijn op basis van vrijwilligheid van de gids(en). Een  bijdrage in de kosten wordt op prijsgesteld.


Lezingen 
Wij verzorgen voor uw vereniging of bedrijf lezingen en presentaties. Wij kunnen onder meer een avondvullend lezingprogramma verzorgen over de oudste geschiedenis van Nederland zoals "Zonder IJstijd geen Nederland" of idem voor uw streek waar de vereniging of het bedrijf is gevestigd.


Lesbrieven
Voor het onderwijs verzorgen wij lesbrieven, aangepast aan de wensen van de school.  
 


Lessen Archeologie voor het basisonderwijs in Coevorden - zie ook bij nieuws
 
In opdracht van de Gemeente Coevorden heeft Kunst en Cultuur Drenthe (K&C) samen met de AWN-Vereniging van Vrijwilligers in de Archeologie en Archeogidsen.nl, het project Met kwast en vergrootglas ontwikkeld. Er is door de organisaties hard gewerkt om dit archeologieproject voor groep 5, 6 en 7 van het primair onderwijs tot stand te brengen.
 
Archeologie is voor leerlingen en leerkrachten vaak een onbekend, maar erg spannend onderwerp. Juist archeologie is interessant voor erfgoededucatie en omgevingsonderwijs omdat het tastbaar en actief te ervaren is voor leerlingen.
Bovendien vergroot het project het historisch besef en de beleving en de bewustwording van weten waar je woont, weten wat er onder je voeten zit, weten waar je vandaan komt, weten hoe de geschiedenis in elkaar zit en wat er aan je eigen leven vooraf is gegaan. Daarmee krijgen leerlingen meer begrip voor de eigen woonomgeving, het leven, het landschap en de medemens. 
 
Via een lessenserie Archeologie en een aansluitende archeologische excursie van ca. twee uur naar grafheuvels, akkers uit de IJzertijd, hunebed en nog veel meer in het Sleenerbos bij Schoonoord wordt de les voor de leerlingen afgesloten. 
Met de lessenserie Archeologie ontdekken de leerlingen dat er in het heden nog van alles te ontdekken is over vroeger, zowel onder als boven de grond!
De excursies worden begeleid door een archeoloog van Archeogidsen. Ook is het in overleg mogelijk om een archeologieles in de klas te geven.
 
Het project is beschikbaar voor groep 5, 6 en 7 van alle deelnemende scholen aan het Cultuurmenu van K&C.
Deelnemende scholen ontvangen een docentenhandleiding en een DVD die op school mogen blijven.
Een leskist met daarin onderzoekssets en archeologische vondsten zal rouleren over de deelnemende scholen.
 
Inlichtingen bij K&C:
Marieke van Ginkel
Dr. Nassaulaan 5
Postbus 924
9400 AX Assen
0592 - 336 999 - info@kcdr.nl   

    

“Praktische archeologie in kader van het archeologieproject “Met kwast en vergrootglas” een samenwerkingsproject met K&C (Drenthe).
Foto: Sabine van Wijk

 


 

Zie hieronder filmpjes van RTV Drenthe en het Jeugdjournaal van het project "Met kwast en vergrootglas" 

www.rtvdrenthe.nl/nieuws/archeologieles-voor-leerlingen-basisschool-coevorden


www.jeugdjournaal.nl/item/356090-geschiedenisles-in-het-bos.html


In samenwerking met de AWN, de Vereniging voor vrijwilligers in de Archeologie zijn er lessen archeologie ontwikkeld.

Vrijwilligers van Archeogidsen.nl en AWN kunnen voor het basisonderwijs gastlessen over de prehistorie en vroegere geschiedenis verzorgen. Daarvoor is een serie van tien lessen archeologie beschikbaar en afsluitend met een “expeditie” naar een geologisch- en archeologisch landschap. Zie daarvoor het overzicht hierboven.De AWN geeft een serie lessen archeologie uit. Hieronder treft u een samenvatting.

Zie voor de PDF bestanden van deze serie lessen de website: www.archeologieopschool.nl
 

1. Kennismaking met de archeologie

In deze les maken de leerlingen kennis met archeologie aan de hand een bezoek aan een opgraving in de buurt of door het bekijken van een spannende film over archeologie.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

 

2. Scherventafel

Deze les laat de leerlingen zien wat er allemaal in de grond wordt gevonden.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

 

3. Vondsten restaureren

De leerlingen gaan zelfstandig een vondst restaureren door van de losse scherven een geheel maken.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

 

4. Een vondst beschrijven

Hier doen de leerlingen zelf archeologisch onderzoek en leren een belangrijk instrument kennen: de vondstenkaart.

Doelgroep: groep 7 en 8

 

5. Archeologisch spreekuur

In deze les bespreken leerlingen zelfgevonden vondsten in het format van het tv-programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’.

Doelgroep: groep 7 en 8

 

6. Veldverkenning

In deze les gaan de leerlingen aan de slag in de praktijk. Ze gaan op zoek naar vondsten op een akker in de buurt van school.

Doelgroep: groep 7 en 8 (voor groep 5 en 6 is opdracht 7 ‘vondsten zoeken’ meer geschikt)

 

7. Vondsten zoeken

In deze les wordt in de klas een echte opgraving nagebootst. De kinderen voeren alle taken uit die een echte archeoloog doet.

Doelgroep: groep 5 en 6  (voor groep 7 en 8 is opdracht 6 ‘veldverkenning’ meer geschikt)

 

8. Quiz

De leerlingen testen hun kennis over archeologie.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

 

9. Eten van vroeger

Koken en eten leren de leerlingen door deze les op een heel andere manier door gerechten

uit het verleden te koken. Als voorbereiding of afzonderlijke opdracht zijn er een aantal vragen over eten vroeger en nu.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

 

10. Schrift van lang geleden

Ook al in de prehistorie konden mensen schrijven. Maar ze kenden nog geen letters. Hoe dat werkte leren en ervaren de leerlingen in deze les.

Doelgroep: groep 5 t/m 8

 

 


Deel deze pagina
Twitter Facebook LinkedIn E-mail