Op dit moment wordt gewerkt aan de inhoud van de cursus en werving van docenten. Wij hopen in het najaar van 2018 u nader op de hoogte van de voortgang van de cursus te kunnen brengen.

Kennismakingsmiddag basiscursus Archeologie

 AWN Afd. Noord-Nederland organiseert samen met het Hunebedcentrum in Borger op zaterdagmiddag 13 januari 2018 een kennismakingsmiddag archeologie, die mogelijk daarna voortgezet wordt in een basiscursus archeologie. Op de kennismakingsmiddag geven we een introductie op de archeologie van ons werkgebied en bespreken we welke onderwerpen in een basiscursus archeologie aan bod zullen komen.
 
De middag is niet alleen bedoeld voor AWN leden, maar juist ook voor andere belangstellenden.
Aan het eind van de kennismakingsmiddag willen we de behoefte peilen voor een basiscursus archeologie (zowel theorie als praktijk) en welke accenten we daarin zouden kunnen aanbrengen. Uitgangspunt is de basiscursus archeologie zoals die door verschillende AWN afdelingen in Nederland al met succes wordt georganiseerd.
 
Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:
o   Wat is archeologie en waarom?
o   Archeologische perioden
o   Kennis van aardewerk, vuursteen en andere materialen – wat is het en hoe oud
o   Tekenen en meten in de archeologie in het veld en van vondsten
o   Veldverkenning in de praktijk en determineren van wat is gevonden
o   Wat kunnen amateurarcheologen betekenen voor de archeologie, de (eigen) streekgeschiedenis?
o   En….. wensen vanuit de kennismakingsmiddag.
 
De kennismakingsmiddag is oriënterend en gratis. U kunt zich aanmelden tot 7 januari 2018 bij de secretaris van de afdeling, Eva Hopman, d.m.v. een email aan awn.noord@gmail.com.
 
Datum: Zaterdag 13 januari 2018
Locatie: Lesruimte van het Hunebedcentrum
Adres: Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger, tel. 0599 236 374
Tijd: 13.30 - 16.30 uur.


In de rechter kolom treft u presentaties van de lessen van de cursus archeologie uit 2014.

        


Deel deze pagina
Twitter Facebook LinkedIn E-mail